Godkjent i tiltaksklasse 3
Gassrør, vannrør, luft, samt sveising av disse